logo

JavaScript

JavaScript
5 jaar studie ervaring
1 jaar werk ervaring

In gebruik

Typescript
6 maanden studie ervaring
Node.JS
1 maand hobby ervaring
Vue.Js
1 jaar werk ervaring
1 maand studie ervaring
5 maanden hobby ervaring
jQuery
2 jaar studie ervaring
1 jaar werk ervaring
Knockout.Js
1 jaar werk ervaring
Nuxt.Js
1 jaar werk ervaring
Alpine.Js
1 jaar werk ervaring

Verouderd

Angular
6 maanden studie ervaring
React.Js
6 maanden studie ervaring
© 1999 - 2023 Omer Erdem All Rights Reserved
Menu